Χαρακτηριστικά 

Δυνατότητα εντοπισμού των διαρροών

Διαδραστική εφαρμογή για τον χρήστη

Ασύρματη στιγμιαία και συνολική καταγραφή της κατανάλωσης του νερού

Το λογότυπο της i-Zen

Αποθήκευση δεδομένων και συγκριτική αξιολόγηση

Αυτόνομο ενεργειακά

Διαχείριση λογαριασμού

Όφελος από την χρήση

Μείωση κατανάλωσης νερού και εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και άμεση κεντρική διαχείριση του νερού

Ο κεντρικός τροφοδότης ξέρει ανά πάσα στιγμή την κατανάλωση του νερού