Ποιοί είμαστε

Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να διαχειριστούμε με έξυπνο τρόπο τις ποσότητες νερού που καταναλώνουμε στο σπίτι μας; Είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τις υδατικά επιζήμιες πρακτικές και να μειώσουμε την υπερκατανάλωση;

Η νέα μαθητική επιχείρηση του Λυκείου Pierce – Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος της σχολικής περιόδου 2017-18 παρουσιάζει ένα προϊόν που συνδυάζει την ευαισθητοποίηση με την καινοτομία συμμετέχοντας για άλλη μια πετυχημένη χρονιά στο πρόγραμμα «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας .

Η φετινή μαθητική επιχειρηματική ομάδα των 15 μαθητών και μαθητριών της Α’ Λυκείου του σχολείου σχεδιάζει, αναπτύσσει και διαθέτει στην αγορά το προϊόν “i-Zen Flow Meter”, μια συσκευή η οποία τοποθετείται στο τμήμα του σωλήνα της ΕΥΔΑΠ όπου μπορεί να επέμβει κάθε καταναλωτής (ρολόι ΕΥΔΑΠ) με σκοπό την ασύρματη καταγραφή της κατανάλωσης του νερού (συνολικής αλλά και στιγμιαίας). Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε όχι μόνο άμεση κεντρική διαχείριση του νερού και αυτόματη ενημέρωση για την κατανάλωση μας αλλά και μια σειρά από επιπλέον σημαντικές ενέργειες όπως είναι η αποθήκευση και σύγκριση δεδομένων καθώς και ο αυτόματος εντοπισμός διαρροών.

Το όραμα της επιχείρησής μας είναι η ολοκληρωμένη προστασία ενός από τους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους που διαθέτουμε. Η επιχειρηματική μας κουλτούρα εκφράζεται μέσα από το καινοτόμο μήνυμα της συγκεκριμένης συσκευής η οποία διαθέτει ενεργειακή αυτονομία και συνδυάζει μοναδικά τις παραπάνω παροχές σε ένα μόνο προϊόν.

Η συμμετοχή μας στη μαθητική επιχείρηση του Σχολείου μας δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργήσουμε εξαιρετικές εμπειρίες, αλλά και να αναπτύξουμε σημαντικές διοικητικές, τεχνικές, κοινωνικές, και επικοινωνιακές δεξιότητες. Μαθαίνουμε στην πράξη πώς μια καινοτόμα ιδέα μπορεί να γίνει μια επιτυχημένη επιχείρηση, να δημιουργήσει μια αλυσίδα αξίας και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Έχοντας ως κινητήρια δύναμη το motto του σχολείου μας «Non Ministrari Sed Ministrare», δηλαδή «να υπηρετείς και να μην υπηρετείσαι», έχουμε ως στόχο μας να φέρουμε μια επιθυμητή αλλαγή τόσο στην ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους όσο και στην εξοικονόμηση προσωπικών και οικογενειακών δαπανών.

Αναλυτικά Το Προιόν Μας

Η εταιρία i-ZEN Flow Meter εισάγει στην αγορά ένα νέο προϊόν το οποίο διακρίνεται για την καινοτομία και τη λειτουργικότητα του. Πρόκειται για μία συσκευή η οποία επιτυγχάνει την συνολική και στιγμιαία καταγραφή της κατανάλωσης νερού από τους χρήστες. Επίσης, ο μηχανισμός έχει τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών στο σύστημα κάτι το οποίο το καθιστά άκρως χρήσιμο. Επιπλέον, διάμεσο μίας δια δραστικής εφαρμογής η οποία  αποθηκεύει δεδομένα και προσφέρει συγκριτική αξιολόγηση ανάμεσα στους χρήστες ο καταναλωτής μπορεί να διαχειριστεί το λογαριασμό νερού. Η εφαρμογή  αποτελεί μάλιστα μέσο ειδοποίησης του καταναλωτή για τυχών διαρροή καθώς επισης του προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης κλήσης για έκτακτη ανάγκη. Όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά προσφέρωνται από το  ενεργειακά αυτόνομο προϊόν μας, το παράγει ενέργεια από την κίνηση του νερού στους σωλήνες.

Το προϊόν μας απευθύνεται σε όλες τις καταστάσεις και περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να γίνει η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού. Καταρχάς, αποτελεί άκρως χρήσιμο για τις αγροτικές καλλιέργειες οι οποίες εμφανίζουν προβλήματα με διαρροές που δεν γίνονται αντιληπτές. Με την τοποθέτηση του συγκεκριμένου προϊόντος ο κάθε αγρότης μπορεί να εντοπίζει τυχών διαρροές και να διαχειρίζονται την κατανάλωση νερού. Ακόμη, ξενοδοχειακές μονάδες και μεγάλα κτήρια όπως σχολεία και νοσοκομεία μπορούν να επωφεληθούν από την εγκατάσταση του συγκεκριμένου μηχανισμού λόγω της απόλυτης διαχείρισης που προσφέρει στο δίκτυο ύδρευσης τους. Επιπροσθέτως, αναμφίβολα μπορεί να αποτελέσει το διάδοχο των σημερινών ρολογιών της ΕΥΔΑΠ και μια βασική παροχή των δήμων στους κατοίκους. Παράλληλα, είναι εφικτή η ένταξη του σε πακέτα ασφαλιστικών εταιριών που αφορούν τις διαρροές λόγω της άμεσης δυνατότητας εντοπισμού και έγκαιρης διαχείρισης του προβλήματος. Τέλος, μπορεί να πωληθεί σε κάθε καταναλωτή ο οποίος επιθυμεί να διαχειριστεί τον λογαριασμό νερού του, να παρακολουθεί την κατανάλωση νερού του και να μπορεί να εντοπίσει τυχών διαρροές.

Ο στόχος της εταιρίας μας αντανακλάται μέσα από όλα τα θέματα που επιλύει το προϊόν. Το προϊόν μας συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης του νερού και ως εκ τούτου των φυσικών πόρων και παράλληλα καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση στους χρήστες μέσα από την άμεση κεντρική διαχείριση του νερού. Επωφελεί δε τόσο τον κεντρικό τροφοδότη όσο και τον κάθε καταναλωτή με την δυνατότητα καταμέτρησης που διαθέτει ανά πάσα στιγμή. Η εταιρία μας προωθεί την οικολογική συνείδηση δίνοντας το βασικό καινοτόμο χαρακτηριστικό του προϊόντος της δηλαδή την ενεργειακή αυτονομία του μηχανισμού μέσα από την αξιοποίηση μιας πράσινης μορφής ενέργειας.

Κλείνοντας, τονίζουμε πως πρέπει ακόμα περισσότερο στις μέρες μας να ενισχυθεί επί του πρακτέου η οικολογική συνείδηση των πολιτών και ο μόνος τρόπος επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου είναι η παρουσία προϊόντων σαν το i-ZEN Flow Meter στην αγορά που ωφελούν αισθητά και τους καταναλωτές.