Παράδοση Σχολικών Ελέγχων

Την Τρίτη 6 και την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της παραδοσης των σχολικών ελέγχων Α τετραμήνου μέλη της μαθητικής επιχείρησης i-Zen Flow Meter ενημέρωσαν τους γονείς για την πορεία της δραστηριότητάς τους, παρουσιασαν την εταιρία και το προϊόν της με ενημερωτικά φυλλάδια και πούλησαν αναμνηστικά T-shirts, ατζέντες, στυλό και σελιδοδείκτες που έφεραν το λογότυπο της επιχείρησης συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και σημαντικό ποσό για την οικονομική ενίσχυση της επιχείρησης.