Επικοινωνία με Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Το i-Zen Flow Meter έχει ξεκινήσει δυναμικά την πορεία προσέλκυσης κοινού με την καινοτόμο ταυτότητά του. Ήδη ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος είναι ο πρώτος επίσημος φορέας που εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για το προϊόν της μαθητικής επιχείρησης του Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος-Pierce το οποίο μπορεί να φανεί πολυ χρήσιμο στις τοπικές κοινωνίες προστατεύοντας τους καταναλωτές από τον κύνδηνο  παράλληλα με τα μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων του δικτύου απομακρύνοντας τον κίνδυνο διαρροών.